Det fortsettende årsmøtet som var planlagt til 3. august er nå utsatt til 24. august. Valg er eneste sak på dagsorden.

SH sittende styre har etter dialog med og rådføring fra Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) blitt enige om at fortsettende årsmøte 3/8 blir utsatt til 24/8.

Bakgrunn for dette er at VTIK har funnet det nødvendig og ønsker å få full oversikt over alle elementer, verifisere om at alt er og vil bli utført i henhold til lover og regler, samt sikre at SH får et godt gjennomført årsmøte.

VTIK/NIF vil også den 24/8 foreslås å være ordstyrer og stå for gjennomføringen av årsmøte i godt samarbeide med sittende styret i SH.

Det henvises til idrettskretsens myndighet:

Jf. Lov for NIF § 2-3 – NIF og NIFs organisasjonsledd som overordnet myndighet.

Sakliste for årsmøtet:
Valg av styre
Valg av valgkomite
Valg av kontrollutvalg

Møtet blir på Teams som tidligere annonsert.
Meld deg på ved å sende mail til post@sandefjordhandball.no, så vil du få tilsendt en link i forkant av møtet.

Aktuelle dokumenter ligger på vår hjemmeside.

Vi minner om at det bare er klubbens medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. 
 

Valgkomiteens innstilling kan du lese her:
https://www.sandefjordhandball.no/wp-content/uploads/sites/45/2021/07/Valgkomite-innstilling-030821.pdf