Til den som skal delta på fortsettende årsmøtet i Sandefjord Håndball tirsdag  24. Aug kl. 1800.

Årsmøte – påmeldingslenker

Årets årsmøte gjennomføres digitalt og det foregår på Teams og i saksbehandlersystemet GoPlenum

Teams benyttes til å vise talerlisten i saken og avstemmingsresultater. Det er her du snakker når du får ordet ved å skru på mikrofon og kamera og sier det du skal si.

Teams benyttes ikke til å kommentere, eller sette seg på talerlisten.

Pass på å logge deg på i Teams rundt kl. 1730 for å sikre at du har både lyd (høyttaler og mikrofon) og bilde (kamera),  tilgang til chat og at du får logget inn på GoPlenum på riktig måte.

Innlogging til Teams på årsmøtedagen 24. august gjøres her.

Se også vedlegg for informasjon 

GoPlenum benyttes til å følge sakene, sette deg på talerlisten, legge inn endringsforslag i saker, eller forslag til andre kandidater, og for å avgi stemme.

Det er nyttig og viktig at du setter deg inn i hvordan dette systemet fungerer. 
Det gjennomføres opplæring i bruk v GoPlenum mandag 23. august kl. 1800. 
Opplæringen foregår via Teams og du logger deg på opplæringsmøtet 23. aug her.

Du vil før årsmøtet få en SMS med informasjon om innlogging i GoPlenum.

Pass også på å logge deg inn i GoPlenum i god tid før årsmøtestart, sånn at du vet at du kommer inn som du skal.

Har du spørsmål av tekniske eller praktisk art, så ta kontakt med undertegnede. Har du spørsmål til sakene, så ta kontakt med styreleder.

Med vennlig hilsen

Lisbeth Danielsen

Norges idrettsforbund
Vestfold og Telemark idrettskrets
___________

SENIORRÅDGIVER
Lov og organisasjon

Lisbeth.Danielsen@idrettsforbundet.no

+47 48 23 43 60

vtik.no Facebook  | Instagram | Nyhetsbrev